View Project

Norwegian AI Directory

Personalized Clinical Management of Endometrial Cancer using Liquid Biopsy, Genomics and Artificial Intelligence


Description:

Persontilpasset behandling innen kreft har gjort store fremskritt for enkelte kreftformer, men er fremdeles lite benyttet for endometriekreft. Endometriekreft er den vanligst gynekologiske kreftformen og oppstår I slimhinnen I livmoren. Forekomsten av endometriekreft er økende, og selv om prognosen er relativt god dersom sykdom oppdages I et tidlig stadium, er prognosen dårligere for pasienter med aggressiv eller avansert sykdom. For å forbedre behandling for pasienter med dårlig prognose er det behov for dypere forståelse for biologien som forårsaker spredning samt å undersøke intratumor heterogenitet, altså ulikheter, mellom disse svulstene. Prosjektet er et samarbeid mellom europeiske sentre der ekspertise innen kreftbiologi, biomarkører, genetikk og kunstig intelligens skal bringes sammen for å utvikle bedre verktøy både for diagnostisering og behandling. Prosjektet søker å utvikle nye modeller som i større grad ligner de ulike molekylære typene av sykdommen. Disse vil benyttes til å utvikle nye behandlingsstrategier, basert på genetiske endringer i den spesifikke svulsten, som bidrar til bedre behandling og dermed bedre livskvalitet for pasienter når behandlingen er avsluttet.


Project leader: Camilla E. Krakstad

Started: 2022

Ends: 2024

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 3077998

Institution: UNIVERSITETET I BERGEN

Address: NA