View Project

Norwegian AI Directory

A Feasibility Study on Using Ambient Assisted Living Technology to Support Toothbrushing Adherence in Elderly in the Homecare Setting


Description:

Det overordnede tema for ORASTAR er en undersøkelse av relevans og potensiale for å innføre intelligent munnpleiestøtte for personer som får hjemmesykepleie. Spesifikt vil ORASTAR undersøke relevansen og gjennomførbarheten av følgende nye funksjoner og tjenester: 1) nye brukergrensesnitt for hjemmesykepleiebruk, 2) intelligente sensorer for å lage en forbedret digital modell av brukernes aktiviteter og status som er nødvendig for bruk av hjemmesykepleie, 3) en kunstig intelligens (AI)-basert beslutningsstøttealgoritme for å kombinere sensordata for automatisk å oppdage suboptimale munnpleiemønstre og sende informasjon til omsorgspersoner og eldre selv, 4) bruk av enten manuelt eller automatisk fanget bilder av munnhule for ekstern tele-tannlegestøtte som anses som nyttig av både danske og norske tannleger.


Project leader: Frode Fadnes Jacobsen

Started: 2021

Ends: 2022

Category: Kommuner

Sector: Offentlig sektor

Budget: 500000

Institution: BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR ELDRE, HELSE OG FRIVILLIGHET

Address: NA