View Project

Norwegian AI Directory

AlarmTracker - Demo2000


Description:

Prosjektet skal utvikle et konsept som i sanntid skal gi økt situasjonsforståelse og tilhørende beslutningsstøtte for kontrollromsoperatørene som styrer produksjonen av olje og gass på offshoreinstallasjoner. Systemet skal bidra til å øke produksjonen med minimum 5% gjennom å redusere eller eliminere nedetid som følge av uønskede og/eller unormale hendelser. Dette skal realiseres ved å forbedre kontrollromsoperatørenes evne til å hurtigere forstå, gripe inn og forhindre unormale situasjoner. AlarmTracker skal hjelpe operatøren til en rasjonell forståelse og behandling av en situasjon der vi gjennom behandling av sanntidsdata mot en funksjonell modell med regelbaserte algoritmer gir operatøren beslutningsstøtte og økt situasjonsforståelse. Vi har i prosjektet planlagt med en test/ demonstrasjon på et test anlegg på land og en pilot offshore. Dette for å eliminere flest mulig feil i prototypen og for å få driftserfaringer før vi gjennomfører pilot aktiviteter offshore. I prosjektet deltar to internasjonale olje og gass selskaper sammen med et olje og gass forskningssenter. I tillegg har vi med den grunnleggende forskeren bak modellen vi bruker og et meget bra innovativt design firma.


Project leader: Bjarne Andre Asheim

Started: 2017

Ends: 2019

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 4993000

Institution: KAIROS TECHNOLOGY AS

Address: Stavanger