View Project

Norwegian AI Directory

Norway benefiting from Ontological Translation Environment


Description:

OntoTrans (www.ontotrans.eu) tilbyr et ontologibasert åpent oversettelsesmiljø. Implementert Artificial Intelligence metoden gjør det mulig for sluttbrukere å representere i en standard ontologisk form sine produksjonsprosessutfordringer og koble dem med relevante informasjonskilder og materialmodelleringsløsninger, som er i stand til å støtte optimalt materiale og prosessdesign. NOTE-prosjektet vil være avhengig av workshops og praktiske aktiviteter for å spre kunnskapen og demonstrere anvendeligheten til OntoTrans-konsepter og -verktøy for norsk industri.


Project leader: Sylvain Gouttebroze

Started: 2022

Ends: 2023

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 800000

Institution: SINTEF AS

Address: NA