View Project

Norwegian AI Directory

Machine Learning in Geoscience; Weakly-Supervised Seismic Facies Interpretation


Description:

Seismologi brukes I dag blant annet for a registrere jordskjelv og for å avbilde jordas indre, ved å registrere seismiske bølger som reflekteres av lag i undergrunnen. Seismisk avbildning likner på metoder tatt i bruk i medisinsk avbildning, som for eksempel CT skanning. Geofysikere analyserer de seismiske dataene for å forstå undergrunnen, og får å lete etter reservoarer med olje, gass eller vann. Noen typer bergarter og geologiske strukturer er av spesiell interesse for dette. Det å klassifisere bergarter og deres stratigrafiske karakteristikker i seismisk data kalles «seismisk facies». Det å manuelt tolke og analysere seismiske facies er tidkrevende, og ved å ta i bruk digitale hjelpemidler som maskinlæringsalgoritmer kan bidra til å raskt gi informasjon om seismiske data og seismiske facies. I andre industrier brukes maskinlæring allerede til å klassifisere tekst og bilder, og mange av disse metodene kan vi ta i bruk i geofysikken på seismiske data. Slik kan vi redusere tidkrevende og repetitive oppgaver, og gi rom for mer tid til kreativ analyse.


Project leader: Aina Bugge

Started: 2022

Ends: 2025

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1843999

Institution: LUNDIN ENERGY NORWAY AS

Address: NA