View Project

Norwegian AI Directory

Målrettet hjernetreningsbehandling av Tourettes syndrom og ADHD: Intervensjon ved Virtual Exposure Therapy og Real-time fMRI neurofeedback


Description:

Mennesker er forskjellige når det kommer til kognitive evner. Alle har styrker og svakheter, men noen har indre kognitive evner særlig tilpasset krav og forventninger i samfunnet; og andre kan ha utfordringer med å bruke deler av hjernen. ADHD og Tourettes Syndrom (TS) er to vedvarende nevroutviklingsforstyrrelser som ikke har noen «kur». Det finnes symptomreduserende behandlinger, typisk via medisinering, men for dem som ikke opplever effekt av dette er alternativene få. Hva om det fantes muligheter for å trene opp indre kognitive evner? Hva om man kunne tenke seg til en mer velfungerende hjerne? Dette er temaet for denne doktorgraden, som kombinerer real-time neurofeedback (rtfMRI-nf) med Virtual Reality (VR) for å utvikle en ny behandlingsform for ADHD og TS. Fremskritt innen hjerneforskning, datateknologi og kunstig intelligens gjør det mulig å undersøke og forstå likheter og forskjeller i hjernefunksjon og systematisere slik kunnskap til praktiske formål. Ved å sammenligne hvordan hjerner til «friske» fungerer sammenlignet med hjernen til «syke» kan man definere bestemte statistiske «avvik fra normalen». VR har blitt brukt til eksponeringsterapi, bla. for å styrke hukommelsen, redusere kronisk smerte, indusere meditasjon, og til behandling av psykiske lidelser. RtfMRI-nf har blitt brukt til hjernetrening av friske frivillige og til behandling av flere medisinske tilstander. Men ingen har undersøkt om kombinasjonen av reell trening med rtfMRI-nf etterfulgt av simulert trening i VR kan styrke effekten. Dette prosjektet vil foreta hjernetrening via MR-kompatible VR-briller, og deretter simulere hjernetreningen via VR. Slik vil pasientene kunne gjenta hjernetreningen så mange ganger de ønsker, og det blir mulig å følge med hvor mye de trener. Prosjektet kan slik gi mer kunnskap om VR i behandling av psykiske lidelser, videreutvikle hjernetreningsmetoder, behandling av ADHD og Tourettes Syndrom, og øke forståelsen av nevrologien og psykologien bak ADHD og TS.


Project leader: Kim Lien

Started: 2022

Ends: 2025

Category: Ukjent

Sector: ukjent

Budget: 1903999

Institution: NORDIC NEUROTECH AS

Address: NA