View Project

Norwegian AI Directory

NTNU Ålesund skal i år arrangere European conference in modeling and simulation (ECMS2022) i samarbeid med Offshore Simulation Center AS.


Description:

European Conference on Modelling and Simulation (ECMS) er en årlig vitenskapelig konferanse i regi av European Council for Modelling and Simulation. Dette er en anerkjent internasjonal konferanse som besøkes av vitenskapsfolk fra hele verden. Konferansen samler vanligvis minst 150 deltakere fra kjente universiteter og bedrifter. ECMS gir ut en egen ”Proceedings” med de vitenskapelige artiklene som blir godkjent og presentert på konferansen. Denne artikkelserien er indeksert i kjente databaser som ISI, INSPEC og SCOPUS. Konferansen står også oppført på Norges forskningsråds liste over godkjente vitenskapelige tidsskrift/konferanser på nivå 1. Artiklene er åpent tilgjengelig på ECMS eget nettsted. NTNU i Ålesund har vært representert med vitenskapelige artikler på denne konferansen gjennom mange år og har etter hvert blitt godt kjent i dette fagmiljøet. I 2013 arrangerete Høgskolen i Ålesund (HIÅ) denne konferansen (ECMS2013). Dette arrangementet var meget vellykket. Nå har NTNU i Ålesund igjen tatt på seg å arrangere denne konferansen i Ålesund 30. mai – 3. juni 2022. Vi anser dette som en stor ære og en fantastisk mulighet for vårt fagmiljø til å knytte kontakter i anerkjente vitenskapelige miljøer. Fagfeltet simulering og visualisering står sentralt ved NTNU i Ålesund og bidrar stort til universitetets forskning og undervisning. Fagfeltet gir et godt grunnlag for aktivt samarbeid med vårt lokale næringsliv, spesielt gjennom utvikling av simulatorer og bruk av kuntig intelligens. NTNU i Ålesund har siden 2014 også hatt en masterutdanning i simulering og visualisering. Masterstudentene har gjennom sine masteroppgaver tett samarbeid både med Ålesund kommune, Norsk maritimt kompetansesenter og lokale bedrifter, hvor studentene anvender kunnskaper i intelligent metoder. ECMS-konferansen passer derfor svært godt inn i den faglige porteføljen ved NTNU i Ålesund. Konferansen vil også være en åpning mot faglige nettverk og samarbeidspartnere mellom NTNU og næringslivet.


Project leader: Ibrahim A. Hameed

Started: 2022

Ends: 2022

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 99999

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA