View Project

Norwegian AI Directory

Heterogeneous environment of digital twins for industrial applications


Description:

I løpet av de siste tiårene har det vært raske fremskritt innen automasjon og digitalisering på grunn av fremskrittene som er gjort innenfor feltene internet of things (IoT), datakraft og programvareutvikling. Disse, sammen med nye teknologier som big data, cloud computing, kunstig intelligens (AI) og digitale tvillinger, gjør overgangen til industri 4.0 mulig. Dette doktorgradsprosjektet tar sikte på å undersøke hvordan digitale tvillinger kombinert med big data og AI kan optimere kostnadene, redusere karbonavtrykk og øke påliteligheten og sikkerheten for produksjon. Prosjektet er delt inn i tre hovedtemaer: 1. Sikker og effektiv menneske-maskin-samarbeid 2. Prediktivt vedlikehold 3. Smart produksjonsplanlegging I det første temaet skal stipendiaten bruke sensorer (2D- eller 3D-kameraer, lidarer eller lignende) for å oppdage mennesker i farlige miljøer. Videre vil bevegelsene til de oppdagede menneskene bli forutsagt ved hjelp av maskinlæring. Dette muliggjør sikker kontroll av maskiner, som er neste steg. Ved å definere ulike sikkerhetsnivåer for områder på produksjonsgulvet i en digital tvilling, kan farlige maskiner bremses og stoppes når et menneske nærmer seg dem. Motivasjonen for dette temaet er økt sikkerhet og høyere grad av plasseffektivitet siden det muliggjør muligheten for å fjerne burene som omgir farlige maskiner i dag. På det andre temaet vil stipendiaten se på hvordan big data kan brukes til å forutsi vedlikeholdstid for å unngå maskinfeil, samt lage en tidsplan for vedlikeholdsarbeidere. Big data vil komme fra sensorer som måler maskinparametere, for eksempel oljetemperatur eller lagervibrasjoner, for å nevne noen. Til slutt vil det bli foreslått metoder for smart produksjonsplanlegging ved å utvikle algoritmer som optimerer produksjonsplanleggingen og produksjonsveien fra råvare til ferdig produkt. På denne måten kan ledetid, hviletid, energiforbruk og avfall reduseres.


Project leader: Halima Zahra Bukhari

Started: 2022

Ends: 2025

Category: Ukjent

Sector: ukjent

Budget: 1767999

Institution: TVILLINGFABRIKKEN AS

Address: NA