View Project

Norwegian AI Directory

ENERGYTICS: Demonstrasjon av Big Data Analytics i distribusjonssystemet


Description:

ENERGYTICS (ENERGY analyTICS) skal utvikle og demonstrere bruksområder av analyseteknologi fra Big Data og data science for energiområdet ved å fullt utnytte AMS-funksjoner i reelle driftssituasjoner, det vil si med en stor mengde målere og dermed store mengder reelle datasett, innhentet og prosessert i sanntid. Prosjektet skal også demonstrere hvordan teknologi for beslutningsstøtte kan brukes i forskjellige anvendelser for å maksimere nytteverdien av disse dataene. Resultater fra tidligere prosjekter, der løsningen er konseptuelt beskrevet, skal testes og valideres på reelle data, og bidra til å fylle gapet mellom de rene forskningsprosjektene og implementasjon av bruksverdige og verdiskapende løsningene. ENERGYTICS vil ta for seg fire utvalgte nytteområder i distribusjonsnettet. Det er lagt vekt på verdiskaping og utnyttelse av avansert funksjonalitet knyttet til de moderne AMS-målerne, samt evaluering av arkitekturer for helhetlig håndtering og utnyttelse av store mengder av strukturerte og ustrukturerte data hos nettselskap. Nytteområdene er: 1. Drift av AMS og tilleggstjenester 2. Sanntidsanalyse av feil- og avbruddshendelser i distribusjonsnettet 3. Analyse av spenningskvalitet og forbruksdata 4. Vedlikehold og reinvesteringsbeslutninger


Project leader: Maren Kristine Istad

Started: 2017

Ends: 2020

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 7120000

Institution: ELVIA AS

Address: Hamar