View Project

Norwegian AI Directory

Stipendiatstilling 1 Nofima (2021-2024)


Description:

Industrielle målinger av matkvalitet kan bidra til økt bærekraft ved å redusere svinn og optimalisere bruken av råvarer. I matproduksjonsprosesser måles det vanligvis mange kvalitetsegenskaper og prosessparametere i hvert produksjonstrinn, fra råvarer og ingredienser til produkter. Ved å kombinere alle relevante datakilder kan vi utvikle digitale systemer for prosessovervåking, optimalisering eller beslutningsstøtte for operatører. Veien fra måledata til velfungerende digitale systemer er imidlertid ikke rett fram. Hovedutfordringene ligger i å forbehandle og kombinere data fra ulike sensorer, utvikle pålitelige modeller som relaterer produktkvalitet til kontrollerbare produksjonsparametere, og til slutt designe og implementere brukervennlige systemer basert på slike modeller i industrien. Målet med dette prosjektet er å utvikle dataanalytiske strategier og metoder som adresserer alle disse utfordringene. Arbeidet er basert på problemstillinger og data fra norske matprodusenter. Det finnes allerede mange metoder for å analysere produksjonsdata, som for eksempel projeksjonsbaserte metoder som PLS-regresjon og mer fleksible maskinlæringsmetoder som nevrale nettverk og beslutningstrær. Det er imidlertid behov for å evaluere og videreutvikle analyse- og modelleringsstrategier med hensyn på industriell robusthet, tolkbarhet og nytteverdi i matindustrien.


Project leader: Jens Petter Wold

Started: 2020

Ends: 2024

Category: Primærnæringsinstitutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 4184864

Institution: NOFIMA AS

Address: