View Project

Norwegian AI Directory

Stipendiatstilling 17 SINTEF (2021-2023)


Description:

Maskinlæringsalgoritmer er ekstremt effektive og ofte mer nøyaktige enn mennesker eller analytiske metoder. Tradisjonell maskinlæring er imidlertid utelukkende basert på data, hvilket også betyr at det kan være sårbart for datakvalitetsproblemer som f.eks. støy, utilstrekkelig datamangfold eller datamengde. Dette kan føre til upålitelige resultater eller til og med bety at maskinlæringsmodeller ikke kan benyttes for visse oppgaver. For å motvirke disse problemene kombinerer vi maskinlæringsmetoder med domenekunnskap og kjent fysikk. Slik tilnærmingen gjør det mulig å veilede læringsprosessen, sikre algoritmenes konsistens med den fysiske verden, og begrense deres oppførsel for å unngå uforutsigbare utfall. Metodene anvendes i industrielle sammenhenger med fokus på prediktivt vedlikehold, f.eks. for å øke levetiden til vindturbiner, eller oppdage operasjonelle uregelmessigheter i maritime manøvreringsmaskineri.


Project leader: Signe Riemer-Sørensen

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 4209165

Institution: STIFTELSEN SINTEF

Address: