View Project

Norwegian AI Directory

Mechanism and prediction of the new Arctic climate system (MAPARC)


Description:

FNs klimapanels sjette hovedrapport fra august i 2021, slo fast at forskningen rundt koblingen mellom oppvarming i Arktis og værsystemer over det europeiske og asiatiske kontinentet er uklar. For å bedre forstå og varsle endringer i Arktis, samt sammenhengen med klimasystemene på midlere og høye breddegrader, vil forskningsprosjektet MAPARC sette i gang et innovativt samarbeid mellom Norge og Kina. Det er mange tegn som tyder på at det er et nytt Arktis som nå er i ferd med å vokse fram. Observasjoner i havet, atmosfæren og i snø- og isdekket viser allerede nå endringer som ikke tidligere er observert i Arktis i dette århundret. Denne utviklingen er forventet å fortsette. I deler av klimasystemet i Arktis finner man nå tilstander som er langt fra det som tidligere var «normalt» i Arktis. Eksempler på dette er sterkere oppvarming, tynnere sjøis, mer unormale mønstre i atmosfæren og gjentakende flere ekstremtilfeller. Dette indikerer at vi går et nytt Arktis i møte. Vi vil finne ny kunnskap om årsaker til og virkninger av et nytt Arktis, med et mål om å kunne avmystifisere klimakoblingen mellom Arktis og Eurasia. Denne kunnskapen er nyttig for å videreutvikle og ta i bruk avanserte metoder for klimavarsling i et nytt Arktis. For å gjøre dette vil vi: 1. Tallfeste endringer i interaksjonen mellom hav, sjøis og luft i Arktis, sett opp mot det stadig tynnere sjøisdekket, som også er utsatt for raskere smelting 2. Identifisere om oppvarmingen i Arktis kan påvirke klimaet over den nordlige halvkulen, og i tilfelle, identifisere hvordan oppvarmingen kan påvirke klimaet 3. Fastslå endringer i atmosfæriske sirkulasjonsregimer og hvordan disse påvirker ekstremvær. 4. Utvikle nye metoder for klimavarsling og -modeller for å forbedre treffsikkerheten til måneds- og sesongvarsel for klimaet på midlere og høyere breddegrader Gjennom MAPARC konsolideres et nesten 20 år langt norsk-kinesisk samarbeid om klimaforskning gjennom plattformen Nansen-Zhu International Research Centre.


Project leader: Shengping He

Started: 2022

Ends: 2026

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 9999998

Institution: UNIVERSITETET I BERGEN

Address: