View Project

Norwegian AI Directory

Radar and Ultrasonic Sensor for Inspection of Concrete Structures - Contect


Description:

En kombinasjon av radar- og ultralydmålinger kan gi betydelig forbedrede verktøy for inspeksjon av betongkonstruksjoner som veier, broer, bygninger, energi og transportnettverk. En multimodal sensor vil dra nytte av styrkene til begge teknologiene for deteksjon og kvantifisering av forringelse i betongstrukturer, og også tilby synergistiske funksjoner som ikke er tilgjengelige med en enkelt sensor. Vårt primære mål er en multimodal skanner kalt Contect, som vil ha fullt integrert Ultra-Wide Band - Impulse Radio (UWB-IR) radar og ultralyd transdusere. Contect-skanneren vil evaluere signaturer basert på de to modalitetenes attributter for å bestemme trykkstyrken, porøsiteten og vanninnholdet til betongen. Contect vil adressere det voksende markedet for betongkonstruksjon og inspeksjon. Det globale markedet for betong-inspeksjonsutstyr er estimert til å være mer enn USD 1,4 milliarder innen 2027, hovedsakelig fordelt på universelt testutstyr og ikke-destruktiv testing utstyr. Prosjektpartnerne er Equanostic AS og SINTEF som gjør at prosjektet kan dekke hovedkompetanser innen både radar- og ultralyd domener.


Project leader: Jenny-Ann Malmberg

Started: 2022

Ends: 2025

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 15400000

Institution: EQUANOSTIC AS

Address: