View Project

Norwegian AI Directory

Enhancing the impact of Pyxy.ai results and applying them to the Norwegian healthcare context


Description:

Pasienter med KOLS og hjertesvikt medfører stadig økende kostnader for helsevesenet, og er blant de mest sårbare pasientgruppene slik vi har sett under covid-19-krisen. I det Horizon2020-finansierte prosjektet, PyxY.ai, jobber Medsensio, Helgelandssykehuset og 5 andre europeiske partnere med utvikling av en løsning som kombinerer AI-algoritmer med multiparametrisk medisinsk utstyr og en plattform for digital fjernmonitorering. Løsningen vil gi bedre forutsetninger for å behandle et større antall pasienter på lavere omsorgsnivå. Gjennom bruk av digital pasientoppfølging og monitorering vil løsningen øke helsevesenets kapasitet til å nå ut til flere pasienter over lengre avstander uten å øke ressursbruk. Dette er svært relevant for planlegging av å håndtere eldrebølgen med økende antall av kroniske pasienter, post-covid pasienter eller neste pandemi. Plattformen for digital monitorering av kroniske hjerte- og lungesykdommer vil ha en betydelig innvirkning på helsesektoren og samfunnet både i EU og Norge i form av kostnadsbesparelser og økt behandlingskvalitet. Dette prosjektet har som mål å øke innflytelsen av prosjektet PyXy.ai gjennom aktiviteter som vil fremheve de norske partnernes bidrag og resultater: vitenskapelige og kliniske funn, løsningens fordeler og verdiforslag, og tilgang til de innsamlede kliniske datasettene. Dette vil fremme innovasjon i det norske helsevesenet og helseteknologimiljøet, skape og dele ny medisinsk kunnskap, utvide kompetanse til helsepersonell i bruk av medisinsk programvare med AI, og føre til nye FoU- og innovasjonsprosjekter med potensiell støtte fra Horisont Europa og nasjonale institusjoner.


Project leader: Anna Dranovska

Started: 2022

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 800000

Institution: MEDSENSIO AS

Address: