View Project

Norwegian AI Directory

Enabling personalized education through the use of machine learning and learning analytics


Description:

Dette prosjektet vil bruke maskinlæring for å støtte elevenes læring. For å forbedre elevens læringsreise vil vi utvikle algoritmer som lager elevprofiler basert på elevens digitale aktiviteter, samt algoritmer som enkoder utdanningsressurser til et enhetlig og sammenlignbart format. Vi vil generere elevprofilene som en naturlig del av læringsprosessen i stedet for å basere oss på standardiserte tester. I første omgang vil vi fokusere på å fylle profilene med lese- og skriveferdighetene til elevene, og derfra tar vi sikte på å utvide til forklarbar innsikt i hvordan eleven lærer best. Siden maskinlæringsmodeller generelt krever inndata i et standardisert format, vil disse enkodingene gi et praktisk og solid utgangspunkt for AI-applikasjoner for utdanningssektoren. Algoritmene våre for enkoding av pedagogiske ressurser vil være i stand til å håndtere alle datamodalitetskombinasjoner (pdf-filer, videoer, pedagogiske spill, etc.). Et stort problem med forskning på dette feltet er at teorier og rammeverk mangler testing i den virkelige verden. Vi vil løse dette problemet ved å implementere Ph.D. kandidatens prototyper inn i Neddy-plattformen og tester dem med våre partnerskoler.


Project leader: Fredrik Andersen

Started: 2021

Ends: 2025

Category: Ukjent

Sector: ukjent

Budget: 1603999

Institution: NEDDY AS

Address: