View Project

Norwegian AI Directory

Optimization of current treatment regimens of dry eye disease through machine learning


Description:

Den ytre delen av tårefilmen består av et lag med fettstoffer. Dette laget beskytter øyet fra omverdenen, forsinker fordampning av den underliggende tårefilmen og forhindrer dermed uttørking av øyets overflate. Tårefilmen består av tusenvis av proteiner, fettstoffer og metabolitter. De siste årene har teknologiske fremskritt gjort det mulig å analysere alle disse komponentene. Tørre øyne er en sykdom med flere bakenforliggende årsaker med det fellestrekk at de alle fører til en ustabil tårefilm. Dette prosjektet tar sikte på å tilrettelegge for et individualisert behandlingsregime for tørre øyne ved hjelp av kunstig intelligens. For å oppnå dette har vi planlagt fire underprosjekter: 1. Beregne prevalensen av tørre øyne blant pasienter med grå og grønn stær, aldersbetinget makula degenerasjon og andre vanlige øyesykdommer. 2. Optimalisere behandlingsregimene for de forskjellige undergrupper av tørre øyne ved hjelp av kunstig intelligens. 3. Undersøke hvorvidt lysbehandling med Valeda (brukt for aldersbetinget makula degenerasjon) kan ha en terapeutisk effekt også for tørre øyne. 4. Optimalisere behandlingsparameterne knyttet til lysbehandling, en ny og lovende behandling for tørre øyne, ved hjelp av kunstig intelligens for å bedre subjektive og objektive resultater. Alle pasienter vil gjennomgå en grundig tørre øyne undersøkelse. Det taes biokjemiske prøver til analyse både før og etter gjennomført behandling med mål om å avklare, ikke bare de subjektive og objektive resultater, men også de biokjemiske effektene av diverse behandlingsregimer. Da dette genererer enorme mengder datamateriale vil vi bruke kunstig intelligens til å analysere dataene på en helt objektiv måte. Videre vil vi utvikle modeller som kan avdekke nye sammenhenger mellom diagnostikk og ulike behandlingsformer, inkludert lysbehandling, for tørre øyne med mål om å oppnå bedre behandlingsrespons.


Project leader: Tor Paaske Utheim

Started: 2022

Ends: 2025

Category: Ukjent

Sector: ukjent

Budget: 1866999

Institution: INSTITUTT FOR ØYEHELSE - ØYEHELSEKLINIKKEN AS

Address: