View Project

Norwegian AI Directory

HANNAH


Description:

I tillegg til den økende forekomsten av aldersrelaterte sykdommer, krymper horisontale og sosiale nettverk for eldre voksne. Det gir et press på et samfunn med stadig flere eldre. Ambisjonen til HannaH-prosjektet er å støtte eldre voksne til å opprettholde et godt vennenettverk ved å tilby en innovativ tilnærming for å etablere nye sosiale kontakter; å øke og opprettholde nettverkets mangfold og forhindre innsnevring av mangfoldet med tap av venner og nære fortrolige; og å opprettholde en frekvens av sosial kontakt for å forhindre sosial isolasjon. HannaH-prosjektet vil utforske om en matchmaking-algoritme som fremmer langvarige vennskap ved å matche brukere fra et bredere sosialt nettverk. Konseptet forfølger sosial og emosjonell AI for å gi den umiddelbare fordelen ved å bygge et AI-system som kan samarbeide effektivt med brukere i matchmaking-prosessen. Avgjørende er at representasjonene lært av en sosialt motivert agent er mer sannsynlig å fange opp dimensjoner ved matchmaking som er relevante for menneskelig atferd. Derfor er et viktig første skritt i forskningen å fullt ut forstå matchmaking-prosessen. Hvordan ville matchende parametere sett ut, bl.a. emner, emosjonelt temperament, kognitivt modus, sosiale ferdigheter, kommunikasjonsstil og andre individuelle parametere som sosioøkonomisk status, kjønn, helse og variabler som forstyrrer eller opprettholder nettverk? Vi vil deretter bruke naturlig språkbehandlingsteknikker for å identifisere hvilke parametre som skal brukes i matchmakingen. Resultatet vil tjene i en klyngeanalyse som vil trene en maskinlæringsmodell (ML). Hensikten med denne modellen er å identifisere spørsmål som skal brukes av matchmaking-algoritmen Forskningsprosessen vår er underbygget av prinsipper for iterative brukersentrerte designtilnærminger og etisk veiledning knyttet til god praksis i brukerinvolvering.


Project leader: Stein Arild Iglebæk

Started: 2022

Ends: 2022

Category: Øvrige andre

Sector: Øvrige

Budget: 107000

Institution: SENIORNETT

Address: