View Project

Norwegian AI Directory

Retail Fresh


Description:

Ca 931 millioner tonn mat ble kastet i 2019. Ferske produkter (brød, frukt og grønt, kjøtt, fisk og varmeskap/deli) stod for en betydelig andel av dette. Bestillingen må ta høyde for og håndtere store svingninger i etterspørsel, usikkerhet i beholdning og varierende holdbarhet på produktene. Dette gjør det vanskelig for Retailere å redusere svinnet. I gjennom dette prosjektet sikter vi på å redusere svinnet av ferske produkter, samt opprettholde eller øke salget. Som en del av denne prosessen har vi også som mål å bedre lagerstyring av ferske produkter. Vi vil nå disse målene ved å ta i bruk toppmoderne maskinlæringsmetoder.


Project leader: Vera Jandova

Started: 2022

Ends: 2026

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 8168000

Institution: LINK RETAIL AS

Address: