View Project

Norwegian AI Directory

Digital befaring


Description:

Vi ønsker å utvikle tjenesten «Digital befaring». Tjenesten skal tilby automatisk endringsdeteksjon for bygningsmasse med utgangspunkt i satellittbilder, og skal benyttes i den offentlige forvaltningen til å varsle endringer i bygningsmasse og grenseoverskridelser langs infrastruktur. Den foreslåtte tjenesten er ment å bidra til bedre kvalitet på kommunens bygningsdata, effektivisering og ytterligere digitalisering av offentlige tjenester, samt bedre ulovlighetsoppfølgning og planarbeid. Ettersom tjenesten baserer seg på radarbilder og optiske bilder med relativt lav oppløsning (hhv 5x20m og 10x10 meter), er det nødvendig å utvikle både superoppløsnings- og deteksjonsalgoritmer som tar utgangspunkt i det siste innen forskningen på bildebehandling, maskinlæring og kunstig intelligens. Algoritmene som skal utvikles skal være i stand til å hente ut relevant informasjon av bildene, og gi pålitelige varsler ved endringer i bygningsmasse og terreng.


Project leader: Joe Amundsen

Started: 2022

Ends: 2025

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 3500000

Institution: EVICI UTVIKLING AS

Address: