View Project

Norwegian AI Directory

Data-driven Real Estate Analysis and Matching


Description:

Forskningsprosjektet vil resultere i datadrevet innsikt for å utvikle optimale nabolag fylt med liv og økonomisk aktivitet. Gjennom bruk av maskinlæring og optimering, kombinert med data om bevegelse, korthandel, demografi og selskapsdata har prosjektet som mål å forstå hva som utgjør et optimalt bygulv. Dette vil muliggjøre faktabaserte beslutninger og samarbeid mellom butikker, restauranter og eiendomsselskaper som utgjør byens første etasje. Forskningen vil resultere i innsikt hvor butikker, restauranter og servicebedrifter forstår hvor deres bedrift er best egnet for å lykkes, og i effekt, maksimere deres inntjening. Dette vil trekke mennesker og aktivitet til området, og gjennom optimalisering av bygulvet vil bedriftene gagne på synergier med nærliggende butikker. Innbyggerne og de besøkende vil få et bedre og mer hensiktsmessig tjenestetilbud i sitt nabolag. Eiendomsselskap vil på sin side forstå hvilken leietaker som passer best for sin eiendom, og ved at eiendomsselskaper i samme område får en felles forståelse vil de kunne samarbeide for å skape bedre og mer økonomisk bærekraftige nabolag, med en mer hensiktsmessig mix av butikker. Forskningen vil øke inntektene og lønnsomheten for en stor andel av norsk økonomi, og vil påvirke menneskene som bor og bruker byen positivt gjennom økt økonomisk aktivitet, bedre tjenestetilbud og derav livskvalitet.


Project leader: Peder Søholt

Started: 2022

Ends: 2026

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 14514000

Institution: PLAACE AS

Address: