View Project

Norwegian AI Directory

AI-supported inversion of marine CSEM measurements


Description:

Kontrollert-kilde-elektromagnetiske data (Controlled source electromagnetic, forkortet CSEM) brukes til å avbilde resistivitetsegenskapene i undergrunnen. Teknologien har utviklet seg betydelig de siste 20 årene, med flere anvendelser innen petroleumsindustrien, innen kartlegging av dyphavsmineraler, kartlegging av grunnvannsreservoarer og innen geoteknikk. Den største hindringen for mer omfattende anvendelse av CSEM er flertydigheten av resultatene. Målingene må modelleres for å representere geologiske legemer i 3D. Flere modeller kan tilfredstille de samme målingene, og brukeren sitter igjen med store usikkerheter. Vi foreslår å kombinere CSEM-teknologien med nylige framskritt innen teknologien rundt kunstig intelligens (Artificial Intelligence, forkortet AI). Vi ser et stort forbedringspotensiale i invertering og modellering av CSEM-data ved bruk av AI-metoder i en ny arbeidsflyt. Fordelene ved å bruke AI i modellering av CSEM-data ligger i at dyp-lærings-nettverk trent på tradisjonell prosessering vil være bedre i stand til å håndtere komplekse problemer og finne sammenhenger utenfor likningssettene. Kortere beregningstid vil også føre til raskere og mer kostnadseffektive resultater, og muliggjøre testing av flere alternative modeller. Vårt mål er å estimere og presentere usikkerheter framfor en eksakt modell, og på den måten forbedre grunnlaget for beslutningene.


Project leader: Lyudmyla Vynnytska

Started: 2022

Ends: 2025

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 13576997

Institution: KALKULO AS

Address: