View Project

Norwegian AI Directory

From manual to AI-assisted airport safety reporting through human-AI teaming (FLAIT)


Description:

Prosjekteier er Airside Innovation AS som også er ansvarlig for å kommersialisere hovedinnovasjonen fra prosjektet. Prosjektpartnerne er Opscom Systems (Safety Management System), Avinor (Lufthavneier) og Widerøe Ground Handling (ground handling på lufthavn), sammen med to forskningsorganisasjoner, NORCE og SINTEF. SINTEF er prosjektleder. Prosjektet har også en rådgivende komite med Luftfartstilsynet, London Luton Lufthavn og Václav Havel Airport Praha. Prosjektet startet i august 2022 og vi har hatt en oppstartsmøte med alle prosjektpartnerne for å sette i gang prosjektaktivitetene.


Project leader: Aksel Andreas Transeth

Started: 2022

Ends: 2025

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 15400000

Institution: AIRSIDE INNOVATION AS

Address: