View Project

Norwegian AI Directory

KVAL: Deep learning in dynamic Possitron Emission Tomography (PET) Imaging


Description:

Medisinsk avbildningsteknikker er mye brukt for å visualisere vev, svulster og biologiske prosesser både klinisk ved sykdomsdiagnostikk og hos dyr for forskningsformål. Det finnes ulike typer medisinsk bildediagnostikk der noen fokuserer på å visualisere anatomiske strukturer eller vev (eks. CT, MR) mens andre visualiserer funksjonelle endringer eller prosesser (eks. SPECT, PET). I sistnevnte avbildningsteknikk benyttes forskjellige typer radioaktive molekyler, kalt tracers, for visualisering. Avhengig av traceren som brukes, kan PET benyttes for kartlegging innenfor ulike områder som hjerte- og karsykdommer, nevrologiske sykdommer og onkologi. Ettersom radioaktivitet kan kvantifiseres, kan denne teknikken også brukes til å kartlegge biologiske prosesser over tid som en video. Dette kan eksempelvis benyttes til å kartlegge hvilket område av en svulst som er mest aktivt, eller forskjeller i aktivitet i ulike trinn i en biologisk prosess. Dette kalles dynamisk PET og gir mer detaljert kunnskap sammenlignet med standard statisk PET som benyttes mest i dag. Dynamisk PET er avhengig av kinetisk beregning av den tidsavhengige konsentrasjonen i blodet av traceren som brukes, kalt "input function". Denne som varierer hos ulike arter og individer. I dag måles dette ved arteriell blodprøvetaking. Hos mennesker er dette imidlertid arbeids og tidskrevende og potensielt smertefullt, med risiko for komplikasjoner. Hos smådyr er arteriell blodprøvetaking også hemmet av begrenset blodvolum tilgjengelig og behov for kompleks og terminal kirurgi for arteriell prøvetaking. Dette har hindret bruken av dynamisk PET som helhet både i klinikk og forskning, og som sådan begrenset den potensielle kunnskapen som kunne vært oppnådd fra forskningen. Dette prosjektet tar sikte på å utvikle en prediksjonsmodell for ikke-invasiv input function kalkulering, basert på banebrytende deep learningsmetodikk, som representerer et betydelig sprang fremover i nåværende state-of-the-art innen dynamisk PET.


Project leader: Ingrid Skjæveland

Started: 2022

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 499999

Institution: NORINNOVA AS

Address: