View Project

Norwegian AI Directory

Fleksibel Robotisert Elektromekanisk Montasje


Description:

Automatisert montasje av produkter som består både av elektronikk og mekanikk er uvanlig i dagens industri. Dette er hovedsakelig på grunn av produktenes komplekse oppbygging, variasjon og relativt lavt antall som vil selges i løpet av produktets levetid. Slike produkter består som regel av en kombinasjon av små og relativt store deler. En del av de kan for eksempel bestå av ett til flere kretskort, kabler og kontakter som ofte skal loddes, skrues eller limes. Noen produkter består av flere små delprodukter som monteres sammen til større sluttprodukter. Disse oppgavene krever normalt nøye inspeksjon og evnen til å føle seg frem. Gode metoder for å lære en robot til å utføre disse typisk menneskelige montasjeoppgavene er ikke etablert i dagens industri. Det snakkes i dag mye om den fjerde industrielle revolusjonen, noe som betyr at maskiner vil i enda større grad kommunisere seg i mellom, og gjerne med selve produktet som blir produsert. Dette åpner muligheten for svært mange nye og mer fleksible robotløsninger. Disse kan lettere tilpasses og skaleres etter produkttype og etterspørsel i markedet. Roboter vil være avhengig av avansert kamera- og sensorteknologi. Dette vil hjelpe roboter til å forstå omgivelsene, utføre trygge valg og de kan dermed samarbeide med mennesker uten fare for liv og helse. Et samarbeid mellom menneske og robot vil gjøre det mulig å produsere elektromekaniske produkter i Norge og være lønnsomt og konkurransedyktig i forhold til lavkostland. Dette er et veldig viktig steg for bedrifter både for å bli bedre på produktdesign og produksjon, og for samfunnet generelt vil det øke kompetansenivået, industriutvikling og sysselsetting. Automatisering av Norsk produksjon vil også bidra positivt for miljøet ved å redusere CO2 utslipp gjennom transport, noe som potensielt vil gjøre produktene mer attraktive for kundene. Det kan også øke antallet kortreiste produkter som faktisk blir lønnsomme å produsere i Norge.


Project leader: Johnny Andre Lund

Started: 2017

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 11765000

Institution: BARCO FREDRIKSTAD AS

Address: Fredrikstad