View Project

Norwegian AI Directory

NorwAI Innovate Conference 2022


Description:

NorwAI Innovate er knyttet til og organiseres gjennom SFI NorwAI, NFR prosjektnummer 309834. NorwAI Innovate er en årlig, internasjonal konferanse med vekt på innovasjonsprosesser, innovasjonsresultater og kunstig intelligens sin store samfunnsbetydning. Norge har i dag ingen slik faglig, næringsrettet konferanse på dette nivået. Konferansen er et arrangement åpent for alle. Målgruppen for konferansen er fagfolk i industrien, innovasjonsledere, akademikere og neste generasjons AI-programmere. NorwAI Innovate tilrettelegger særlig for at lovende forskere på både master- og PhD-nivå skal få muligheten å presentere og diskutere sitt arbeid og sine resultater med representanter fra næringslivet. Studenter og stipendiater er derfor invitert til å bidra med poster- og demopresentasjon for å presentere sin forskning. Utstillingsplasser i tilknytning til hovedsalen for konferansen vil sikre at deltakerne får god anledning til å interagere med studentene. Konferansen skal også være en arena for å spre kunnskaper om AI til PhD-studenter som ikke selv studerer AI, men kan få bruke for metodene i sine respektive disipliner. Vi har for eksempel invitert EU-prosjektet PERSEUS til å holde en satelitt-workshop i forkant av konferansen og gir deltakerne der adgang til konferansen. Masterstudenter vil inkluderes som del av en hackathon. Denne arrangeres i samarbeid med industrielle partnere, med industrielle problemstillinger og med en jury som vurderer både akademisk kvalitet og industriell verdi av løsningen. Det er lagt særlig vekt på å involvere industripartnere i NorwAI. De vil bidra som foredragsholdere og deltakere på konferansen.


Project leader: Jon Atle Gulla

Started: 2022

Ends: 2022

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 99999

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: