View Project

Norwegian AI Directory

InfraUAS: Overvåking av kritisk infrastruktur med ubemannede luftfarkoster


Description:

Dette innovasjonsprosjektet skal utvikle en løsning for intelligent analyse av bilder fra ubemannede luftfarkoster (droner) for å oppdage avvik og endringer. Bruksområdet er overvåking av kritisk infrastruktur, som bruer, kraftlinjer og ras/skredutsatte vegstrekninger. Prosjekteier Orbiton har spesialisert seg på overvåking og kartlegging med bilder fra droner. I dag blir bildene tolket manuelt av operatører for å finne avvik (for eksempel skader, rust eller sprekker) og endringer over tid (for eksempel ras eller skred). Manuell bildetolking er tidkrevende og kostbart. Det er også kjedelig, dermed kan viktige avvik eller endringer overses av operatøren. Orbiton, og forskningspartner Norsk Regnesentral, vil utvikle en automatisk løsning for analyse av dronebilder. Orbiton vil benytte løsningen til å effektivisere sine egne analyseoppdrag av kritisk infrastruktur, men også tilby den som del av produktporteføljen som kan leies eller kjøpes av andre som trenger å analysere bilder fra droner.


Project leader: Arnt-Børre Salberg

Started: 2017

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 3800000

Institution: ORBITON AS

Address: Horten