View Project

Norwegian AI Directory

Utvikling av en IKT løsning for å skaffe årlige, nasjonale, representative helseindikator data for ikke smittsomme sykdommer (NCD).


Description:

Verdens helseforsamling (WHA) vedtok i mai 2012 et mål om å redusere for tidlig død av ikke smittsomme sykdommer med 25% innen 2025. Norge ga tilslutning til denne globale målsetningen. WHO har definert ikke-smittsomme sykdommer i denne sammenheng som hjerte- og karsykdommer, kreft, kroniske lungesykdommer (KOLS) og diabetes. De felles underliggende risikofaktorer (Helseindikatorer) er bruk av tobakk, usunt kosthold, fysisk inaktivitet og skadelig bruk av alkohol. Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE), ønsker å initiere et samarbeid som skal utvikle et prosjekt som ender opp i en liten pilotundersøkelse etter 12 måneder. Resultatene (funksjonalitet av IKT løsningen, gjennomførbarhet, svarprosent, årsaker til ikke deltagelse) av denne pilotundersøkelsen skal være ferdig analysert etter 18 måneder. De siste 6 månedene, våren 2019, vil bli dedikert til å skrive søknader til de ovennevnte Horisont 2020 program I pilotundersøkelsen samler vi inn nasjonale helseindikatorer på ikke smittsomme (NCD) sykdommer. Forutsatt at samarbeidet, utviklingen av IKT løsningen og resultatene fra piloten som helhet er vellykket ønsker vi å utvide utvalget nasjonalt og videreutvikle løsningen til andre land i Norden og seinere i Europa. Samarbeidet skal gjennom utvikling av en ny IKT løsning frambringe et verktøy som gjør at Norge lettere kan nå det politisk vedtatte målet om å redusere for tidlig død av ikke smittsomme sykdommer med 25 % innen 2025. Resultatene vil gi muligheter for målrettet forebyggende tiltak innenfor utsatte alder- eller sosioøkonomiske grupper utført av myndigheter så vel som av frivillige organisasjoner. Prosjektleder og de ulike medarbeiderne har brede internasjonale nettverk som kan være potensielle partnere i Horisont 2020 søknaden(e). I tillegg vil samarbeidspartnerne i de to årene delta på nasjonale og internasjonale konferanser og nettverkssamlinger og arbeide aktivt for å finne nye aktuelle partnere til Horisont 2020 søknaden(e).


Project leader: Inger Torhild Gram

Started: 2017

Ends: 2020

Category: Helse Nord RHF

Sector: Helseforetak

Budget: 2e+06

Institution: UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF

Address: Tromsø