View Project

Norwegian AI Directory

Anvendelse av kunstig intelligens for koordinering av menneskelige ressurser.


Description:

Bakgrunn Frivillige organisasjoner føler et behov for å ta et økende ansvar for omsorg knyttet til den voksende andelen syke og eldre i Norge og resten av Europa. De ønsker derfor å øke volumet på sine frivillige tilbud. Hovedutfordringen er at manuell koordinering av frivillige fra betalte ansatte gjør det dyrt å øke frivilligheten. Formål Formålet med prosjektet er å anvende ny forskning innen kognitive systemer for autonom koordinering av menneskelige ressurser og frivillige. Systemet vil gjøre det mulig å koordinere et mye høyere antall frivillige med bedre kvalitet på tjenesten og et lavere ressursbruk. For å nå målet vil det være behov for helt ny forskning i skjæringspunktet mellom kognitive systemer og psykologi. Dette vil bedre forståelsen av menneskelige relasjoner for autonom matching av mennesker mot oppgaver basert praktisk og sosial egnethet for optimal fordeling av oppdrag. Data samles inn gjennom et verktøy på web og mobil (app) som Alder har utviklet. Verktøyet brukes av Nasjonalforeningen for folkehelsen og Kreftforeningen til å koordinere frivillige inn mot oppdrag og brukere. Systemet skal på sikt erstatte koordinator. Utfordringer Hovedutfordringen i prosjektet er å utvikle en forskningsskisse. Dette inkluderer i tillegg til nærmere definering av forskningsinnhold å utarbeide arbeidspakker, finne partnere, definere markedspotensial med mer. NTNU Agnar Aamodt som er nestleder og ansvarlig for forskning ved IDI på NTNU har vært positiv til prosjektet da det foregår mye forskning på NTNU som er direkte relatert til problemstillingene i prosjektet. Frivillige organisasjoner Nasjonalforeningen, Kreftforeningen, Røde Kors Europeisk universitetet DTU vil bli kontaktet i løpet av de neste ukene. Europeisk SMB En bedrift med relevant kompetanse innen kunstig intelligens vil bli anskaffet. Personvern Databehandleravtaler er inngått med de frivillige organisasjonene og


Project leader: Simon Riis Iden

Started: 2016

Ends: 2017

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 120000

Institution: VIVIL AS

Address: Stavanger