View Project

Norwegian AI Directory

Automated Machine Learning and Data Integration Platform for Air Quality


Description:

Det har de siste årene begynt å komme mikrosensorer for måling av slike gasser. Disse er vesentlig mindre og billigere enn instrumenter som brukes i dag. Men erfaringen var at disse fungerte dårlig i praksis for måling av utendørs luftkvalitet. NILU gjorde egne vurderinger av produkter som kom basert på mikrosensorer med tanke på å ta disse i bruk, men så da disse kvalitetsutfordringene. Der det er store endringer i vind, fuktighet og temperatur har mikrosensorer gitt upresise målinger. En plutselig endring i luftfuktighet kan f. eks. gi utslag som tyder på at luften blir mer forurenset selv om den er uforandret. Det har kommet noen produkter for utendørs bruk, men det svært lite benyttet som følge av kvalitetsbegrensinger. Flere kommuner inkludert Oslo har vurdert mikrosensor-baserte produkter, men ikke funnet de bra nok til å ta i bruk. Opprinnelig prosjekt hadde som målsetning å utvikle løsninger for løse denne utfordringen. Men beklageligvis fikk en ikke midler til fase 2 som skulle realisere dette. Det søkes derfor om støtte for å kunne kommunisere resultatene fra ALADIN fase 1 for så å kunne søke om midler fra andre programmer.


Project leader: Rune Ødegård

Started: 2017

Ends: 2018

Category: Ukjent

Sector: Annet

Budget: 560000

Institution: Ingen

Address: NA