View Project

Norwegian AI Directory

Markedstilpasning av kunstig intelligens for å koble mennesker med oppgaver i organisasjoner.


Description:

Bakgrunn: Alder utvikler en digital plattform for å koordinere menneskelige ressurser til oppgaver som skal løses i organisasjoner. Plattformen brukes i dag for å koordinere frivillige i organisasjoner og kommuner, men det er også et betydelig potensiale for å koordinere menneskelige ressurser i privat sektor. Grunnen til dette er at kjerneteknologien i plattformen bygger på kunstig intelligens for å koble profilene til personer med oppgaver som skal utføres. Dette er anvendbart i alle situasjoner der personer skal fordeles til en oppgave eller jobb. Siden størstedelen av verdens BNP skapes av personer som utfører oppgaver gir dette et enormt marked. State-of-the art i dag er metoder innen maskinlæring som kan matche personer mot jobber og oppgaver basert på hard skills. Dette benyttes blant annet av Google Jobs API og Linkedin Talent Match. Alder benytter en type erfaringsbasert læring innen case-basert resonnering (CBR) som kan håndtere flere lag av abstraksjon og gjøre en mer helhetlig kobling av personer sine profiler mot en oppgave eller jobb basert på både hard skills og soft skills. Formål: Formålet med SME1 prosjektet er å demonstrere innovasjonshøyden og markedsmuligheten som ligger i Alder sin kjerneteknologi og utarbeide en klar go-to-market strategi. Alder vil gjøre dette gjennom selvstendig arbeid og gjennom samarbeid med nåværende kunder og partnere som vil være aktuelle deltakere i en fase 2 søknad. Utfordringer: Hovedutfordringen vil være å demonstrere at Alder kan nå målene for kjerneteknologien som i stor grad vil validere det kommersielle potensialet. Alder jobber kontinuerlig med dette blant annet gjennom samarbeid rundt industriell PhD med NTNU og Eurostars prosjekt med DART-gruppen på IDI ved NTNU som har verdensledende kompetanse på CBR.


Project leader: Simon Riis Iden

Started: 2017

Ends: 2017

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 40000

Institution: VIVIL AS

Address: Stavanger