View Project

Norwegian AI Directory

Law Tech Factory: Juridiske tjenester levert med kunstig intelligens


Description:

Maskinlæring i en norsk juridisk kontekst er underutviklet og ved norske advokatkontorer brukes høyt kompetent personell til tidkrevende og manuell datainnsamling, for eksempel ved utfylling av samboerkontrakt. Mangelen på automatiserte systemer gjør at selv enkle juridiske tjenester kan bli dyre og langtekkelige prosesser. Dette tror vi at skremmer mange fra å ta smarte juridiske valg som kunne skapt forutsigbarhet dersom ulykken skulle skje. I første omgang ønsker vi å lage en enkel nettbasert tjeneste for å generere juridiske dokumenter. Gjennom et nettskjema sanker vi informasjon fra brukerne som flettes inn i individuelt tilpassede kontrakter som brukeren får tilsendt per e-post ved registrert betaling. Tjenestene vi ønsker å tilby inkluderer samboerkontrakt, leiekontrakt, arbeidskontrakt, kontrakt for kjøp og salg av bruktbil, og innkalling og protokoll til ordinær generalforsamling, med samboerkontrakt som første produkt. Målgruppen er unge voksne som er komfortable med ny teknologi og som har begrenset erfaring med den tradisjonelle advokatsektoren. Grensesnittet skal være svært brukervennlig og brukeren skal bli veiledet gjennom relevante spørsmål for å generere en best mulig kontrakt. I andre omgang skal vi lage en chatbot (et dataprogram som fører en samtale) som kan vurdere juridiske problemstillinger og tilby løsningsforslag. Chatboten Lucy skal kunne gjenkjenne og kategorisere relevant informasjon slik brukeren selv formulerer det gjennom naturlig språk. Dette gjøres ved hjelp av maskinlæring, der programmet lærer å gjenkjenne mønstre og finne løsninger på problemer den ikke har sett tidligere. Chatboten skal også kunne finne relevante rettskilder (dommer, lover, forskrifter, etc.) og generere juridiske dokumenter, tilsvarende produktene i fase 1. Til dette formålet brukes IBM Watson. Vår oppgave vil være å laste systemet med relevant informasjon og trene opp Lucy ved å presentere juridiske problemstillinger paret med tilfredsstillende løsninger.


Project leader: Lars Jørgen Røed

Started: 2017

Ends: 2018

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1e+06

Institution: BANDURO AS

Address: Oslo