View Project

Norwegian AI Directory

Travelogue


Description:

Håndtering av reiseregninger og utleggsrefusjon er et stort kostnadssluk for norske bedrifter. Dette kommer av et komplisert lovverk og løsninger som legger opp til tidkrevende interne prosesser. DuoDomain AS utvikler Travelogue, et reiseregningssystem som håndterer alle deler av prosessen, fra registrering og innsending til godkjenning og attestering. Prosjektets hovedmål er å utvikle norges mest effektive løsning for håndtering av reiseregninger, utleggsrefusjon og kjøring med privat kjøretøy. Løsningen vil omfatte mobilapplikasjoner for Android og iOS, samt en webportal for godkjenning og attestering av innsendte krav om refusjon og godtgjørelse. Prosjektet benytter avanserte teknikker innen kunstig intelligens til å automatisere, forbedre og forenkle behandlingen av refusjonskrav. Prosjektet er forankret i informasjonsvitenskapsmiljøet ved Universitetet i Bergen, og skal utvikle et system som skal håndtere dagens og morgendagens utfordringer med reiseregninger for norske bedrifter, bedre, raskere og enklere enn dagens aktører i markedet.


Project leader: Emil Knudsen Pamer

Started: 2017

Ends: 2018

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1e+06

Institution: DUODOMAIN AS

Address: Bergen