View Project

Norwegian AI Directory

SignLab - En global leverandør av tegnspråkopplæring


Description:

SignSight ønsker å utvikle et fulldigitalt opplæringssystem som knytter sammen anerkjente pedagogiske metoder for digitalundervisning kombinert med nye metoder innen kunstig intelligens. Læringsplattformen vil kunne tilby effektfull tegnspråkopplæring globalt uavhengig av bosted, forkunnskaper og livssituasjon. Døve barn fødes i ni av ti tilfeller til hørende foreldre. Disse foreldrene kan ikke tegnspråk ved barnets fødsel og må lære dette tidlig for at barnet skal kunne følge normal utvikling. På grunn av dette trenger hørende foreldre støtte til å lære tegnspråk på et nivå som muliggjør normal kommunikasjon med barnet under oppveksten. Globalt er det estimert at 70 millioner mennesker er døve, 80% av disse er totale analfabeter, kun 1-2% får opplæring på tegnspråk. Hovedårsaken til dette er at ingen hørende i nærmiljøet kan eller har muligheten til å lære tegnspråk. Av de estimert 210 millioner hørende som er forelder eller søsken til døve, kan mindre enn 10% tegnspråk. Studier har vist at manglende opplæring i tegnspråk også er et problem i Norge og andre OECD land. Dette resulterer blant annet i at 3/4 av døve barn er i den nedre kvartil i skolesystemet både på barne-, ungdoms- og videregående skole til tross for at barnas mentale ferdigheter er på samme nivå med deres hørende klassekamerater. En vesentlig årsak til dette er til mangelen på god kommunikasjon og språkutvikling tidlig i barnets liv. En forbedret tegnspråkopplæring er med andre ord ikke kun en utfordring i utviklingsland, men også i Norge og Europa. Dette fører til et stort nasjonalt og internasjonalt potensiale for SignSight.


Project leader: Endre Elvestad

Started: 2017

Ends: 2018

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1e+06

Institution: SIGNLAB AS

Address: Øyer