View Project

Norwegian AI Directory

StormPetrel - datainnsamling fra UAV med kunstig intelligens for automatisk bildeanalyse av kraftmaster


Description:

I Norge finnes det 320 000 km kraftledninger, noe som tilsvarer 10 ganger rundt jordas omkrets. Nettselskaper bruker i dag 0,1-0,2 timer med manuell analyse per kraftmast som del av deres årlig påkrevde inspeksjon av kraftledningsnettet. Mye manuelt og ensformig arbeid er knyttet til tolkning av helikopterbilder som tar tid og koster penger. Sevendof skal verifisere om StormPetrel, et nytt langdistanse dronefartøy, egner seg til innhenting av bilder av kraftmaster og dermed kan levere data som gir grunnlag for bildeanalyse av kraftmaster, som nettselskapene etterspør. Veierland Intelligence, TrønderEnergi Nett og Powel AS deltar i prosjektet. Teknologien bygger på 9 masterprosjekter gjennomført ved NTNU Trondheim i perioden 2014-2017 fra Institutt for teknisk kybernetikk, Institutt for produktutvikling og produksjon, Institutt for datateknologi og informatikk og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Boston Consulting Group anslår at industrielle droner i USA og Europa vil generere omsetning på 50 milliarder dollar innen 2050. Tjenesteleverandører er spådd å ha størst vekst fordi sluttkundene vil ønske å sette bort dronetjenester (f.eks inspeksjon) til tredjepartsleverandører (BCG, 2017).


Project leader: Johannes Hatle Lundgaard

Started: 2017

Ends: 2019

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 3080320

Institution: SEVENDOF AS

Address: Trondheim