View Project

Norwegian AI Directory

Automated Software Testing of Complex Industrial Robotics Systems


Description:

Robotiserte løsninger for lakkering er komplisert, med mange avhengigheter på tvers av teknologi. Dette medfører at testing av software er både arbeidskrevende og krever dyp innsikt. Planen for prosjektet er å se på muligheter for å automatisk gjøre bedre tester av software og finne feil på et tidligere tidspunkt i prosessen. Målet er å kunne utvikle software raskere og med bedre kvalitet.


Project leader: Jan Christian Kerlefsen

Started: 2012

Ends: 2015

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1376000

Institution: ABB AS

Address: Bærum