View Project

Norwegian AI Directory

Gaveforsterkning - Telenor-NTNU AI-Lab


Description:

Formålet med prosjektet er: - å bygge opp et sterkt fagmiljø - både for stipendiater, postdoktorer og professorer - innen kunstig intelligens (AI) og Internet of Things (IoT) ved NTNU som har tilgang til et forskningslaboratorium - å bygge opp og styrke grunnforskningen på området. Det vises til avtalens pkt. 1 og 2.


Project leader: Herindrasana Ramampiaro

Started: 2017

Ends: 2017

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 1250000

Institution: Institutt for datateknologi og informatikk

Address: Trondheim