View Project

Norwegian AI Directory

RINVE - Automatisering og robotikk i inspeksjon og vedlikehold


Description:

Markedet for inspeksjon og vedlikehold er enormt og nødvendig innen en rekke bransjer. Blant annet er verdensmarkedet for ikke-destruktiv testing og inspeksjon alene estimert til 99 milliarder kroner i 2022. Inspeksjon- og vedlikeholdsarbeid er ofte preget av utfordringer med omfattende og arbeidsintensive prosesser i miljø med f.eks. kjemikalier eller støv. Automatisering og robotisering har ført til bedre arbeidsforhold, omveltninger og økt kostnadseffektivitet i mange bransjer. Det har så langt vært få automatiseringsløsninger tilgjengelig innen inspeksjon og vedlikehold, men dette er i ferd med å endre seg og det bare et spørsmål om tid før automatisering og robotisering vil være nøkkelressurser i inspeksjon og vedlikehold også. Hovedmålet til RINVE-nettverket er å bidra til å sikre at norsk næringsliv kan kapitalisere på de mulighetene som økt global og nasjonal markedsetterspørsel, ny teknologi, og forskningsbasert innovasjon kan gi innen automatisering og robotisering innen inspeksjon og vedlikehold. Målgruppen til nettverket går på tvers av bransjer og inkluderer sluttbrukere og eiere av stor infrastruktur, entreprenører og malerfirma, teknologileverandører, systemintegratører og andre tjenesteleverandører. For å realisere hovedmålet til RINVE vil nettverket ha fokus på å legge til rette for innovasjon ved å arrangere innovasjonsworkshops, utarbeide mulighetsstudier og faktagrunnlag, identifisere og utvikle verdikjeder, etablere samarbeid på tvers av bransjer og starte nye prosjekter innen blant annet BIA-programmet hos Norges Forskningsråd.


Project leader: Aksel Andreas Transeth

Started: 2017

Ends: 2021

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 750000

Institution: SINTEF AS

Address: Trondheim