View Project

Norwegian AI Directory

Design av et etisk rammeverk for bruk av kunstig intelligens i utdanning og opplæring.


Description:

Kunstig intelligens har utviklet seg svært raskt de siste årene, og har allerede spredt seg til en rekke bruksområder, blant annet innen utdanning og opplæring. "Smarte" og "intelligente" systemer brukes allerede i store deler av verden, og man tror markedet for slike undervisningsopplegg vil nå 1 milliard Euro i 2020. Bruk av kunstig intelligens i utdanning reiser også viktige etiske spørsmål (rundt automatiserte beslutninger, skjeve datasett o.l.) som enda ikke har blitt undersøkt i stor nok grad. DEFAIED (Defining an ethical framework for AI in Education) søker å definere et etiske rammeverk for å kunne vurdere innovasjon innenfor kunstig intelligens og utdanning. For å kunne identifisere relevante utfordringer vil prosjektet involvere relevante stakeholdere, både på workshops og konferanser, og gjennom spørreundersøkelser. Prosjektet vil også kartlegge de regulatoriske og politiske utfordringene, og de hvordan blant annet den nye personvernforordningen søker å løse disse utfordringene.


Project leader: Marianne Barland

Started: 2017

Ends: 2018

Category: Øvrige offentlige

Sector: Øvrige

Budget: 50000

Institution: TEKNOLOGIRÅDET

Address: Oslo