View Project

Norwegian AI Directory

ECSEL-prosjekt SILENSE ((Ultra)Sound Interfaces and Low Energy Integrated Sensors)


Description:

I SILENSE prosjektet forskes det på nye akustiske teknologier og det utvikles nye konsepter for å kunne aktivere og styre utstyr ved hjelp av gest, data kommunikasjon og innendørs posisjonering, basert på disse nye akustiske teknologiene. Konseptene som utvikles kan brukes i forskjellige domener: bærbar, bil og smarte hjem anvendelser. Det skal både utvikles nye sensorer og aktuatorer (mikrofoner, høyttalere) som er miniatyriserte og ny elektronikk for akustisk signalbehandling, spesielt for frekvenser i ultralydområdet. Komponentene skal da kunne settes sammen og ved hjelp av nye algoritmer som også skal utvikles og tilpasset programvare vil teknologien bli demonstrert i de forskjellige nevnte bruksområdene på slutten av prosjektet. Elliptic Labs vil i prosjektet jobbe med nye algoritmer, use cases og software samt bidrar i demonstratorarbeidet. SINTEF vil jobbe sammen med Elliptic og de andre partnere innenfor algoritmer, use case og software. I tillegg vil SINTEF bidrar med nye miniatyriserte transdusere basert på piezoMEMS teknologi og demonstratorer. MEMS stor for miniatyriserte elektromekaniske systemer.


Project leader: Andreas Vogl

Started: 2017

Ends: 2020

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 7819000

Institution: SINTEF AVD FORSKNINGSVEIEN OSLO

Address: Oslo