View Project

Norwegian AI Directory

KogniGrid - Digital tvilling for optimal nettdrift


Description:

Prosjektet «KogniGrid» har til hensikt å digitalisere prosessene i nettselskapene for å møte fremtidige utfordringer som kapasitetsbegrensninger og endret energiflyt på en kostnadseffektiv måte. Dette skal realiseres gjennom å etablere en digital tvilling av distribusjonsnettet som vil muliggjøre automatisering og optimalisering i sanntid. Løsningen skal bidra til å optimalisere utnyttelsen av infrastrukturen gjennom å automatisere koordinering, kontroll og styring av dataflyt og energiflyt. Hovedbestanddelene vil bestå av en sanntidssimulator med en harmonisert og dynamisk informasjonsmodell i en moderne sikkerhetsarkitektur realisert på en dedikert digital plattform. En slik løsning vil tilgjengeliggjøre informasjon gjennom å frikoble datalaget og applikasjonslaget med åpne grensesnitt og standarder. Dette åpner for redusert leverandørmakt, men også nye samarbeidsmuligheter mellom aktører. Markedet for KogniGrid vil være nettselskaper og applikasjonsleverandører til nettselskapenes IT-systemer. Plattformen gir også muligheter for å bygge innovative løsninger mot andre løsninger og mot sluttbrukersiden (forbrukerfleksibilitet) på en kostnadseffektiv måte. De sentrale forskningsutfordringene for å etablere en slik løsning vil være relatert til: - Innovativ bruk av sanntids simulatorer og modeller samt nye databaseteknologier for å representere distribusjonsnettet for de nye behovene (feks. bruk av grafdatabaser for effektive søk i komplekse nettstrukturer). - Med utgangspunkt i state-of-art teknologi fra drift av transmisjonsnett, utvikle tilpassede verktøy for tilstandsestimator og utfallsanalyser slik at driften kan automatiseres og predikteres. - Undersøkelse av alternative systemarkitekturer som ivaretar sann tidskrav. - Hypotestesting gjennom proof of concepts hos nettselskap og forsøk i smart grid laboratoriet hos Sintef/NTNU. Identifisert verdiskapningspotensiale for KogniGrid er stort i samfunnsøkonomisk sammenheng og for bedriftspartnere.


Project leader: Lasse Jamt

Started: 2018

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 12849000

Institution: KONGSBERG DIGITAL AS AVD TRONDHEIM

Address: Asker