View Project

Norwegian AI Directory

Green Values - Fremtidens Energistyring


Description:

Konsortiet, som består av TrønderEnergi, Green Building Solutions (GBS) og Norsk Kylling, ser behovet i markedet for en løsning som kan bidra til mer optimal energistyring i bygg og industri. Sammen besitter vi unike fortrinn som omfatter eksisterende teknologi for nonintrusive load monitoring, høy kompetanse innen produksjonsplanlegging og optimering, et inhouse krafthandelsmiljø samt et særskilt egnet, fullskala demoprosjekt. Dertil kommer et svært kompetent nettverk. Konsortiet ønsker å utvikle en plattform bestående av programvare og tjenester, en såkalt Software as a Service. Plattformen skal markedsføres overfor sluttbrukere, og bidra til optimal privat- og samfunnsøkonomisk utnyttelse av sluttbrukerfleksibilitet. Den baseres på maskinlæring og anvendelse av bl.a. aktivitetsprognoser, meteorologiprognoser og kraftprisprognoser for å oppnå automatisert og prediktiv energistyring.


Project leader: Ann Merethe Sommerseth

Started: 2018

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 6782826

Institution: TRØNDERENERGI AS

Address: Trondheim