View Project

Norwegian AI Directory

Future Farm: Morgendagens digitale løsninger for bonden


Description:

Innovasjonsprosjektet Future Farm skal utvikle løsninger for betydelig å forberede produktiviteten i landbruket, ved hjelp av sensorer, automatisert datafangst og datadrevet innsikt langs hele verdikjeden. Tre delområder skal utforskes: (I) Automatisert datafangst; bruk av sensorer som fanger produksjonsrelatert data gjennom hele bondens verdikjede. (II) Maskinlæring; bruk av selvlærende algoritmer for å gi styrings- og beslutningsråd basert på innhentet data og (III) Digitalt økosystem; bruk av nettskyplattform for å skape et laboratorium basert på data fra flere brukere og relevante eksterne datakilder. I bondens verdikjede vil Future Farm fokusere på innovasjoner relatert til grasproduksjon, grovfôr, fjøs og melkeproduksjon. Future Farm vil fokusere på verdikjeden som helhet og avhengighetene mellom stegene i verdikjeden, og på den måten utvikle bedre tjenester for bøndene. Tjenestelementene omhandler (I) Minimere bruken av manuelle registreringer, (II) Hjelpe bonden å se helhetlig på driften og (III) Gi bonden handlingsorientet støtte fremfor "rå informasjon". Verdiskapingspotensialet er i all hovedsak tilknyttet ny omsetning og reduserte kostnader, og beløper seg til en netto nåverdi på 69,2 MNOK, og vil både realiseres underveis i prosjektet og i etterkant. Konsortiet kan benytte bransjeledende fageksperter gjennom hele verdikjeden, innenfor plante- og melkeproduksjon, og innenfor digital tjenesteutvikling. En slik samarbeidskonstellasjon er svært uvanlig og bidrar til at konsortiet kan se helhetlig på bondens arbeidsutfordringer og effektivitetspotensiale gjennom Future Farm. I tillegg er konsortiet sterkt representert med ressurser fra både norske og internasjonale forskningsmiljø.


Project leader: Camilla A.C. Tepfers

Started: 2018

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 11083000

Institution: TINE SA

Address: Oslo