View Project

Norwegian AI Directory

Hydrolift - Robust Industriell Transformasjon


Description:

Konkurransefortrinn er ikke bare skapt av produkter med reduserte kostnader, rask design og optimal produksjonstid, men også gjennom Produkt-Service-paradigmer som er i stand til å fremme nye forretningsmodeller, skape merverdiløsninger og nye markedssegmenter. Prosjektet Robust Industriell Transformasjon (RIT) adresserer dette gjennom nye løsninger der man fra designfase og til nye produktkonsepter utvikler og øker den endelige merverdi for bedrift og brukere basert på virkelige data. Konkret har RIT sitt utspring i HSP-prosjektet (Håndtering av store datamengder i produktutvikling), et kvalifiseringsprosjekt medfinansiert av Oslofjordfondet. Her har man sett på forutsetninger for at data fra ulike kilder (eksempelvis fra LINCOLN-plattformen) skal kunne brukes i en konkret designkontekst. Det er dette Robust Industriell Transformasjon skal fokusere på. RIT skal utvikle en nyskapende faktabasert designmodell og løsninger som kombinerer operative data med simulering og lean faktabasert design som støtter utvikling av nye båtkonsepter. Håndtering av store datamengder er i stadig større grad sett på som et konkurransefortrinn og er bl.a. et av kjerneelementene i Industrie 4.0. Å skaffe til veie sanntids- og andre typer store datamengder, samt gjøre dette tilgjengelig for analyse og premiss i utviklingsarbeid er imidlertid tids- og kostnadskrevende. Samtidig kommer ofte ikke båtbyggernes egen kompetanse ikke alltid til sin rett. RIT-prosjektet handler om hvordan bedriftene på en mye enklere måte kan fremskaffe og presentere designkritiske data og analyser. I denne sammenheng er utvikling av et "Design Dashboard" som front-end løsning, tilpasset ulike kontekster/båttyper og utviklingsfaser en sentral innovasjon. Dette sammen med bl.a maskinlæring - "Deep Learning". Til denne forskningen har RIT-prosjektet et konsortium av innovative bedrifter og FoU-miljø koblet til sentrale internasjonale prosjekt og nettverk.


Project leader: Carl Christian Røstad

Started: 2018

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 9200000

Institution: HYDROLIFT AS

Address: Fredrikstad