View Project

Norwegian AI Directory

Sustainable Future Air Couplings for Environmental- friendly passenger cars


Description:

Hjuloppheng påvirker bl.a. kjørekomfort og veigrep, og er blant bilens viktigste systemer. Ved å innføre luftfjæring gir det mulighet til økt komfort, bedre veigrep og økt sikkerhet, men også reduserte utslipp som følge av mindre luftmotstand gjennom funksjonalitet som heving/senking i forhold til kjøremønster og vegstandard. I prosjektet skal det utvikles og forskes frem et nytt program av koblingsprodukter, produsert i et nytt produksjonssystem, rettet spesielt mot personbilmarkedet og luftfjæringer. De nye koblingsproduktene vil øke systemets pålitelighet, sikkerhet og miljøpåvirkning. Med en ny kvalitetssikker kobling uten noen form for lekkasje, og med et produksjonssystem som tilfredsstiller bilbransjens høye krav, vil bruken av luftfjæringer kunne spre seg til vanlige biler i personbilmarkedet, ikke bare premiumsegmentet som i dag. Dette er et marked i vekst, og personbiler ventes i fremtiden å være det største markedet for luftfjæringer. Kongsberg Automotive Raufoss produserer i dag utelukkende til nyttekjøretøy, men ved å gå inn i personbilmarkedet vil bedriften både kunne vokse og diversifisere sin portefølje. Dette vil kreve forskning innen flere områder som sprøytestøpeteknologi, dataanalyse, maskinlæring, materialteknologi, prosesskontroll, sensorikk og sporbarhet. Slike prosessfremskritt vil også gjøre hele produksjonen smartere, og føre til en grad av selvstyring som opprettholder høy kvalitet og reduserer vrakproduksjon og tidkrevende produktkontroll. Nyhetselementene er en 100% sikker og lekkasjefri kobling; produsert i kompositt som reduserer vekt og gir positiv miljøeffekt; i et høyvolum produksjonssystem med digital sporbarhet og kvalitetskontroll på alle produkter. Dette representerer innovasjon på et internasjonalt nivå. Prosjektet vil levere et nytt produktdesign, prototypeverktøy, design av komplett produksjonsprosess med spesifikasjon av nødvendig sensorikk, og en prototype programvare for styring og kontroll av produktet langs verdikjeden.


Project leader: Henning Rud

Started: 2018

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1.1e+07

Institution: KONGSBERG AUTOMOTIVE AS

Address: Kongsberg