View Project

Norwegian AI Directory

NexaScale - høyeffektiv, skalérbar prosessorsammenkobling for radikalt nye anvendelser


Description:

Numascale skal i dette prosjektet utvikle NexaScale-brikken - en flerporters nodekontroller for High Performance Computing (HPC). NexaScale vil resultere i høyeffektive og svært skalérbare servere som møter kommende krav til ytelse for store «scale-up»- og HPC-servere allerede fra 2021. I tillegg muliggjør NexaScale-brikken en økonomisk måte å lage superdatamaskiner med ytelse i exascale-klassen. (Exascale-datamaskiner skal klare å utføre 1 milliard milliarder flyttallsoperasjoner i sekundet.) NexaScale vil være en revolusjonerende effektiv kombinasjon av 1) hastighet (flere prosessorer kan kommunisere internt i en node med et minimum av forsinkelse), 2) skalérbarhet (minimal ekstra forsinkelse ved kommunikasjon mellom prosessorer på tvers av et nært ubegrenset antall noder) og 3) pris (med flere prosessorer per node reduseres både strømforbruk, behov for kabling og totale driftskostnader dramatisk). Dette gjør at NexaScale representerer et kvantesprang innen ytelse og kostnadseffektivitet for HPC. Simula Research Laboratory vil i prosjektet bistå Numascale med modellering, simulering og analyse av utfordrende scenarioer som vil oppstå i forhold til trafikkflyt og hurtigminnehåndtering i nodekontrolleren.


Project leader: Einar Rustad

Started: 2018

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 8890000

Institution: NUMASCALE AS

Address: Oslo