View Project

Norwegian AI Directory

Markedsdrevet integrert produkt- og produksjonsutvikling for rask internasjonal vekst


Description:

Orkel er en av de største produsentene av landbruksmaskiner i Norge med betydelig eksport. Bedriften har en ledende markedsposisjon, genererer nye produktinnovasjoner og leverer utstyr med høy kvalitet. Hovedproduktene er Compactorer, maskiner som effektivt komprimerer og konserverer materialer. Orkel opplever en økende etterspørsel fra kunder i ulike bransjer over hele verden, og ser flere muligheter for rask vekst og utvidelse. Duun Industrier utvikler og produserer maskiner for landbruket, med potensial for økt eksport. Duun har de siste årene satset på utvikling av nye produkter og investert i fabrikken og ser muligheter til økt vekst på flere eksportmarkeder for selskapets vedmaskiner, beitepussere og utstyr for gjødselhåndtering Begge selskapene er i vekst, men møter økt konkurranse fra kopiister og andre maskinprodusenter. Samtidig ser man et betydelig forbedringspotensial knyttet til utvikling og innovasjon, som er nøkkelen for langsiktig konkurranseevne. I tillegg redefinerer digitalisering utviklingsmulighetene blant annet ved bruk av stordata, eksempelvis datafangst ved hjelp av sensorikk og kundekontakt, kombinert med avanserte analysemetoder. Dette innebærer omstilling, da bedriftene stadig må utvikle nye produkter og tjenester med høy kvalitet og korte ledetider, til en rimelig kostnad. WRAPIDs overordnede idé er å utvikle markedsdrevet integrert og industriell produkt- og produksjonsutvikling som vil bidra til rask konkurransedyktig internasjonal vekst. Innovasjonen skal realiseres gjennom metoder og verktøy for interaktive tjenester for kundehjelp og åpen innovasjon; faktabasert modularisering og enstykksproduksjon med smart planlegging og styring. Resultatene vil kunne overføres til andre SMBer i norsk vareproduserende industri og forventes å bidra til økt konkurranseevne og eksportvekst. Prosjektet vil bidra til bedre landbruksmaskiner i markedet, noe som vil gi betydelige miljøgevinster, bedre ressursutnyttelse og et mer bærekraftig samfunn.


Project leader: Gjermund Kambestad

Started: 2018

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1.6e+07

Institution: ORKEL AS

Address: Orkland