View Project

Norwegian AI Directory

Integrert maritim sensorplattform for deteksjon og klassifisering av sikkerhetskritiske objekter rundt et skip


Description:

Innovasjonsprosjektet skal utvikle en sikker og robust sensorplattform for deteksjon og klassifisering av sikkerhetskritiske objekter rundt et skip. Det betyr at data fra ulike sensorer som radar/lidar, GPS, bevegelsessensorer, IR kamera, akustiske sensorer, avstandssensorer og andre datakilder som eksempelvis AIS og værtjenester skal brukes på best mulig måte for å gi navigatørene informasjon om omgivelsen rundt fartøyet (proximity awareness). Sensorplattformen vil kunne brukes på eksisterende bemannede fartøy, fjernstyrte fartøy og mot helt ubemannede autonome fartøy. Det vil kreve en robust og sikker løsning som ivaretar maritim sikkerhet og god brukerinteraksjon. Vi ønsker å overføre kompetanse fra bilindustrien og robotikk der graden av autonomi har kommet lenger. Når man går fra land til sjø, er det en del utfordringer som ikke overføres direkte. Skip vil kunne bevege seg fritt, det er større bevegelser og mer krevende miljø (vær, vind og bølger) som gjør objektdeteksjon vanskeligere. Prosjektet er sammensatt av partnere med komplementær kompetanse fra utstyrsleverandør, industridesigner, sluttbruker, forsikringsselskap og forskningsmiljø med maritim domenekunnskap og muliggjørende teknologier. Testområdet Trondheimsfjorden blir brukt for å verifisere og validere innovasjonen med fartøy fra Kongsberg Seatex og Kystekspressen som trafikkerer strekningen Trondheim-Kristiansund.


Project leader: Svein Peder Berge

Started: 2018

Ends: 2020

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1e+07

Institution: KONGSBERG SEATEX AS

Address: Trondheim