View Project

Norwegian AI Directory

Smart styring av næringsbygg med lokal strømproduksjon


Description:

Dette prosjektet vil undersøke hvordan solcelleanlegg, lagring og energiforbruk i norske næringsbygg kan optimaliseres ved bruk av maskinlæring og bedre styringssystem. Kunnskapen fra prosjektet vil brukes direkte til å utvikle metodikk og software for design, smart styring og optimal drift av energisystemer i næringsbygg med lokal produksjon og lagring av strøm fra solceller. Resultatet av prosjektet vil være et nytt og unikt system som tilbyr en integrert løsning for smarte og energiproduserende bygg. I prosjektet vil vi også optimalisere kostnadseffektiviteten til de mest sentrale komponentene i det lokale energisystemet; solcelleanlegget og batteriet. For solcelleanlegget vil vi utvikle rutiner for å identifisere små avvik mellom simulert/forventet og faktisk ytelse, samt årsaken til disse. Vi vil utvikle, tilpasse, validere og kost/nytte-vurdere algoritmer og metoder for behandling og automatiske analyser av store datastrømmer og evaluere om statistisk analyse kan være et alternativ for å følge ytelsen til et større antall kommersielle solcelleanlegg. Vi skal utvikle en ny «controller» for et batteribasert energilagringssystem som inkluderer avanserte og fleksible funksjoner for diverse effekt- og energitjenester fra batterier for anvendelse i energisystem i bygg. Den nye «controlleren» vil inkludere nye algoritmer og kommunikasjonsgrensesnitt. Vi vil teste forecasting på ulike tidshorisonter og presisjonsnivåer, fra gratis tilgjengelig skydekningsprediksjoner kombinert med statistisk data fra flere anlegg, til lokale bakkekamera, satellittbilder og meteorologiske modeller. Klassifisere de ulike lastene i byggene og analysere hvilke data som kan berike modellen utover historiske lastdata og værdata. Vi utvikler algoritmer til ett nytt toppsystem, Smart NærStrøm toppsystem, et system for operasjonell drift av byggets energisystem, inklusive driftsbeslutninger og visualisering.


Project leader: Tine Uberg Nærland

Started: 2018

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 11740000

Institution: ESMART SYSTEMS AS

Address: Halden