View Project

Norwegian AI Directory

Sonar as a Service


Description:

Kongsberg Maritim (SIMRAD), Kongsberg Digital og SINTEF har gått sammen for å utvikle en tjeneste som vil gjøre det lettere og mer effektivt å bruke hydroakustiske sensorer i fiskeri. Sammen med trålere fra Havfisk vil tjenesten bli evaluert i realistiske omgivelser i nordområdene Prosjektets overordnede idé er å utvikle og evaluere en tjeneste for effektiv beslutningsstøtte basert på optimalisert innsamling, deling og tolkning av hydroakustiske data mellom fartøy og landbaserte enheter. Tjenesten benytter maskinlæring med data fra sonar, ekkolodd og trålkamera på fartøy til å styrke nøyaktigheten til estimat av fiskeart, størrelse og mengde, og vil tilbys til alle brukere av SIMRAD fiskeletingsutstyr via Kongsbergs plattform KognifAI. Prosjektet vil benytte en design science tilnærming for å løse FoU utfordringer knyttet til: - Datavisualisering og brukerinteraksjon - Datalagring og kommunikasjon - Dataanalyse og maskinlæring Det ligger et stort bedriftsøkonomisk og miljømessig gevinstpotensial i å bruke målinger og erfaringsdata på tvers av instrument og fartøy. Redusert bruk av drivstoff og mer målrettet fangst er umiddelbare effekter av en ferdig tjeneste. SIMRAD ønsker sammen med Kongsberg Digital å tilby tjenesten -Sonar as a Service- (SaaS) i sin nye visualseringsplattform TD50 og vil selge tre forskjellige lisenser: 1. TD50 med sammenstilt visning av data fra sonar, ekkolodd og sensorer på fangstredskap. 2. TD50 med samlet tolkning av data basert på maskinlæring. Stikkord er utbredelse, stimanalyse (størrelse, artskomposisjon), art og størrelse på enkeltfisk. 3. Deling av prosesserte data via KognifAI Basert på SIMRAD sin markedsandel og salgsstatistikk forventes en Total omsetning på lisenser alene er 220 mill NOK. I tillegg kommer årlig vedlikehold med en total på 80 mill NOK. Det forventes også at SaaS vil føre til mersalg av fiskeletingsinstrumenteringen. Prosjektet er terminert av prosjekteier som følge av force majeure etter COVID-situasjonen fra dato 02.04.2020.


Project leader: Per Gunnar Auran

Started: 2018

Ends: 2020

Category: Ukjent

Sector: Annet

Budget: 4605805

Institution: Ingen

Address: NA