View Project

Norwegian AI Directory

Real-Time-Web som neste generasjons Internett


Description:

Nornirs teknologi Real-Time-Web (RTW) er et nettverk av sammenlenkede data i sanntid. Teknologien utmerker seg med mulighet for sanntid, interoperabilitet og stor skalerbarhet. RTW kan opprette lenker devices i tingenes internett (IoT) seg i mellom og til eksisterende tjenester og maskiner i internettet. Teknologien vil gi store muligheter til å omforme internettet slik det er nevnt i H2020 arbeidsprogrammet da RTW baner vei for å integrere interaktive teknologier, kunstig intelligens, IoT, fremtidens sosiale plattformer og media, personalisering og flerspråklighet inn i grunnfunksjonene. I prosjektet skal det gjennomføres en studie der det gjennomgåes spesifikasjonene og behovene for NGI og der man utarbeider idéer hvordan RTW teknologien kan fylle disse behovene. Leveransen vil bli et whitepaper som støtter Nornir i sitt arbeid med RTW.


Project leader: Pål Kristian Levang

Started: 2017

Ends: 2017

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 69647.5

Institution: NORNIR AS

Address: Oslo